Dnia 1 lutego 1957 roku nastąpiło otwarcie Państwowego Domu Opieki dla Dorosłych w Jałówce. W tym dniu zamieszkało tutaj siedemnastu pensjonariuszy. Dom został zaadaptowany po byłej strażnicy Wojsk Ochrony Pogranicza i przeznaczony dla czterdziestu mieszkańców. Pierwszym kierownikiem Domu był Władysław Roździestwieński. Po nim funkcję tę pełnili kolejno kierownicy: Eustachy Wróblewski, Zygmunt Skutnik, Bronisław Wieromiej, Stanisław Topolski, Antoni Zimnoch i Arseniusz Sakowski.

W 1960 roku placówkę rozbudowano dobudowując dwa skrzydła mieszkalne dzięki czemu zwiększono ilość miejsc mieszkalnych do stu.

W 1968 roku nastąpiło przemianowanie Zakładu na Państwowy Dom Rencistów.

W 1971 roku na stanowisko Dyrektora Państwowego Domu Rencistów powołano Pana Jana Gołubowskiego; funkcję tę pełnił do roku 1999. Za jego kadencji Dom ponownie zmienił nazwę - na Dom Pomocy Społecznej w Jałówce.

Od 2000 roku Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Jałówce jest Pan Jan Steckiewicz.

Od początku działalności Domu Pomocy Społecznej bardzo dużą wagę przywiązywano do zapobiegania bezczynności, marazmowi i zobojętnieniu Mieszkańców. Dlatego też cały Personel Domu troszczył się o zapewnienie Mieszkańcom - obok niezbędnej opieki i pielęgnacji - warunków podejmowania konstruktywnych działań oraz możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego.

DPS w Jałówce niejednokrotnie odwiedzali artyści i zespoły artystyczne - zawodowe i amatorskie - prezentując swoje występy i spektakle przed Mieszkańcami Domu. Spektakularne wizyty w Domu złożyli między innymi: zespół "Ararat" Państwowego Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, Chór im. Stanisława Moniuszki, zespół muzyczny "Archiwum".

29 grudnia 1972 roku w Państwowym Domu Rencistów wystąpiła orkiestra KW MO z Białegostoku pod dyrekcją por. mgr Roberta Panka. Od tego spotkania między orkiestrą a Domem zawiązała się współpraca, która trwała przez prawie 20 lat.

Ogromną atrakcję stanowiły występy zespołów folklorystycznych i ludowych. Gościły u nas między innymi zespoły: "Klepaczanki" z Klepacz koło Białegostoku, zespoły pieśni i tańca "Wesele" z Wołkowyska, "Kurpie Zielone", "Cahlinki-Cegiełki" z Lewkowa oraz zespoły amatorskie: folklorystyczne zespoły śpiewacze "Narwianki" z Kruszewa gmina Choroszcz i Gródeckiego Ośrodka Kultury, "Koplanianki" z Koplan, Kolędnicy z Nowej Woli, "Chór Seniora" z Krynek, Zespół wokalno-muzyczny z Płonki Kościelnej.

Artyści i członkowie zespołów artystycznych zawsze spotykali się z niezwykle miłym i serdecznym przyjęciem w Domu Pomocy Społecznej w Jałówce.

Swoje spektakle wystawiał u nas Młodzieżowy Teatr "PRO" z Białegostoku. Często występują u nas uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Szymkach oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Michałowie. Odwiedzali nas także uczniowie z Białegostoku oraz dzieci z Domu Dziecka z Krasnego i Supraśla. Częstymi gośćmi jest młodzież oazowa oraz z obozu Bractwa Młodzieży Prawosławnej.

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Jałówce niejednokrotnie sami gościli z występami w domach pomocy społecznej w województwie podlaskim oraz uczestniczyli w przeglądach zespołów amatorskich. W 1997 roku na Przeglądzie Kolęd i Pastorałek organizowanych przez DPS w Uhowie nasz zespół "Trzecia Młodość" w formie montażu słowno-muzycznego przedstawił "Historię o Narodzeniu Pana Jezusa", a w 1998 roku wystawił sztukę pt. "Wiosenne zaloty" w Filharmonii Białostockiej. W Filharmonii Białostockiej nasz zespół występował również w 2000 roku z montażem słowno-muzycznym przygotowanym wspólnie z absolwentami Szkoły Podstawowej w Szymkach. Swoje występy zespół "Trzecia Młodość" prezentował także na uroczystościach organizowanych w Szkole Podstawowej w Szymkach, w Domu Kultury w Michałowie oraz na kolejnych przeglądach organizowanych przez DPS w Uhowie. Swoimi występami i przedstawieniami zespół uświetniał także uroczystości obchodzone przez DPS w Jałówce prezentując pieśni i wiersze patriotyczne z okazji Święta Niepodległości czy przygotowując Bożonarodzeniowe Jasełka.

Państwowy Dom Rencistów w Jałówce obchodził bardzo uroczyście kolejne jubileusze dziesięcioleci powstania. W uroczystościach rocznicowych uczestniczyli znakomici goście: Dyrektorzy i Inspektorzy Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Dyrektorzy Terenowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białymstoku, Kierownicy Działu Służb Społecznych, Pracownicy Oddziału Pomocy Społecznej.

Obchodom jubileuszowym towarzyszyły występy artystyczne, imprezy sportowe, spotkania przy ognisku i wieczorki taneczne.

Obok imprez kulturalnych sporym zainteresowaniem cieszyły się (zresztą cieszą się do tej pory) mityngi rekreacyjno-sportowe. Zwykle towarzyszyły one większym uroczystościom rocznicowym lub świętom, ale niekiedy organizowane były oddzielnie. Do takich imprez należały między innymi organizowane od 1995 roku turnieje sportowo-rekreacyjne pod hasłem "Dla zdrowia, dla ducha, ku uciesze wszystkich". Mieszkańcy uczestniczyli także w imprezach sportowych organizowanych poza Domem, np. przez gminę Michałowo lub inne domy pomocy społecznej, brali udział w rozgrywkach szachowych i warcabowych, zawodach rzutu do celu, rzutu piłką do kosza, rzutu lotką do tarczy, rzutu kołem na pal.

Wśród Mieszkańców Domu znajdują się osoby szczególnie uzdolnione bądź okazujące szczególne zamiłowanie do określonych dziedzin sztuki. W poprzednich latach instruktor kulturalno-oświatowy dbał o to, aby takie zdolności i zamiłowania Mieszkańców rozwijać i wspierać; dziś funkcję tę pełnią terapeuci. Jednym z działań podejmowanych w celu samorealizacji Mieszkańców jest umożliwienie im udziału w otwartych imprezach kulturalnych. W czerwcu 1998 roku odbył się "Plener malarski i rzeźbiarski osób niepełnosprawnych", którego organizatorami byli Dom Pomocy Społecznej w Jałówce, Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Michałowie i Urząd Gminy w Michałowie. Kilkoro naszych Mieszkańców bardzo aktywnie uczestniczyło w Plenerze. We wrześniu tego samego roku Mieszkańcy uczestniczyli w czterodniowym "Plenerze malarskim osób niepełnosprawnych w Białowieży", a ich prace prezentowane były na poplenerowej wystawie w PTTK w Białowieży. Jednodniowy plener malarski zorganizował także DPS w Choroszczy, na którym nie zabrakło oczywiście naszych Mieszkańców. Uczestniczyli oni także w plenerach organizowanych w latach późniejszych w: Lewkowie, Narewce, Białowieży.

Innym wydarzeniem bardzo przeżywanym przez naszych mieszkańców są wizyty dostojników kościelnych w naszym Domu. Odwiedzili nas między innymi: Arcybiskup Sawa, Arcybiskup Metropolita Białostocki Stanisław Szymecki, Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Edward Ozorowski. Goszczą u nas także alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku oraz Księża werbiści z Kleosina.

Dom Pomocy Społecznej niejednokrotnie odwiedzali przedstawiciele Mediów. Wizyty takie towarzyszyły zwykle większym uroczystościom obchodzonym w Domu.

W 1973 roku wizytę złożył nam przedstawiciel Wydziału Muzycznego Polskiego Radia i Telewizji z Warszawy. Natomiast w 1977 roku w koncercie Orkiestry KW MO w Białymstoku, którego słuchaczami byli Mieszkańcy Domu Rencistów w Jałówce, uczestniczyła także Ekipa Polskiej Kroniki Filmowej z Warszawy. Wielkim wydarzeniem w życiu Domu Pomocy Społecznej w Jałówce był przyjazd i pobyt ekipy telewizyjnej nagrywającej reportaż o naszym Domu w dniach 10-18 lipca 1994 roku. Kierownikiem ekipy oraz reżyserem reportażu który, wielokrotnie był prezentowany na antenie ogólnopolskiej była Pani Tamara Sołoniewicz. Z kolei w 2000 roku w Kurierze Porannym ukazał się artykuł na temat mieszkańców Domu, a w Polskim Radiu Białystok m.in. sprawom Domu była poświęcona audycja przygotowana przez Pana redaktora Stanisława Pulnara.

Zapis sporządzono na podstawie Kronik Państwowego Domu Rencistów w Jałówce i Domu Pomocy Społecznej w Jałowce z lat 1971-2000 oraz Księgi Pamiątkowej z lat 1972-1997.

 

 

 

Dodana: 23 maj 2018 12:25

Zmodyfikowana: 1 czerwiec 2018 12:37