Konkurs - Wielkanocne Inspiracje

 

W dniu 19 kwietnia został rozstrzygnięty konkurs, w którym nasi mieszkańcy mogli wykazać się niebywałymi zdolnościami artystycznymi oraz umiejętnościami twórczymi. Po burzliwych naradach jury konkursowego, w skład którego weszli: pan Dyrektor Jan Steckiewicz, pani Ewa Dragim - Kierownik Zespołu Opiekuńczo – Terapeutycznego, oraz pan Wojciech Zwaliński – opiekun, wyłoniono zwycięzców. Otóż, postanowiono przyznać jedno pierwsze miejsce, które otrzymała pani Krystyna Sawka za piękną pracę składającą się z drzewka oraz pokaźnych rozmiarów zajączka wielkanocnego – gratulujemy raz jeszcze!!!

Natomiast pozostałe prace otrzymały równorzędne drugie miejsca. Za ogromne zaangażowanie w ich wykonanie dziękujemy: pani Zawadzkiej Krystynie, Bujnowskiej Annie, Szeszko Marcie, Wołąsewicz Małgorzacie, Kościołek Danucie, Szulc Dorocie, Zaborowskiej Grażynie, Olkowskiemu Jarosławowi, Sokół Mieczysławowi oraz Deresz Arturowi.

Według komisji konkursowej kwalifikacja pozostałych prac była niemożliwa, z racji ich niepowtarzalności i jakości wykonania.

GRATULUJEMY WSZYSTKIM BARDZO SERDECZNIE!!!