Kalambury 2018

MIESZKAŃCY WSZYSTKICH DOMÓW - ŁĄCZCIE SIĘ!!!

 

Ludu pracujący miast i wsi!!! Dziękujemy za odzew na wezwanie jedynej, słusznej władzy!!! Kolektyw, jaki tworzymy wspólnie, jest niepodważalnym dowodem na to, że propagandowe hasła młodzieńczych serc, wspólne dobro naszych małych społeczności, inicjatywa i zaangażowanie jednostki jest tożsame i spójne z postulatami Komitetu Centralnego oraz Ojców Naszego Sukcesu!!! Niech myśl ta przysłania i odpędza próby wniknięcia w nasze umysły idei zakażonych bezpruderyjnością i nowobogactwem zachodnich insektów!!!

ŚMIAŁOŚĆ ZAMIERZEŃ TO BOGACTWO DOKONAŃ!!!

Na cześć naszych przyszłych pokoleń, ku wiecznej pamięci zagożałych koleżanek i kolegów, walczących o lepsze jutro, zamieszczamy sprawozdanie w formie fotograficznej ostatniego zjazdu. Miłego oglądania

Ps. Nagrania audio oraz video zostały zabezpieczone przez nietajne służby bezpieczeństwa, każdy też ma założoną swoją indywidualną, niepowtarzalną, ponadczasową teczkę :)